جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990710249929 رابطه نظریه های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان
فاطمه تبریزی
سحر موسویان
زهره بیگم موسوی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)