جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13991005251413 اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار
آذر پروانه
پروانه خفتان
داریوش خانه یی
ایوب سقزی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)