آخرین شماره


شماره 4 سال 2
بهار 1398
دانلود فایل

1 - اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان ( DOI : 0)
( لیلا ترکان - کیومرث فرحبخش )
2 - مقایسه سبک‌های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی ( DOI : 0)
( مریم بهشتی )
3 - مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی بر بهبود آشفتگی‌های مرتبط با مرگ و سرسختی روان‌شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان رحم ( DOI : 0)
( رضوان امين الرعايا - فاطمه بختیاری - علی نعمتی - سید ابراهیم تقوی زاده )
4 - بررسی روائی، پایائی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی ( DOI : 0)
( رضوان صالحی )
5 - تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد ( DOI : 0)
( اسماعیل سعدی پور - فریبرز درتاج - مریم حجتی )
6 - بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع‌های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی ( DOI : 0)
( آسیه یزدانی - سید اسماعیل موسوی )