آرشیو خبر


1 در صورتی که 1. فرم مالکیت معنوی اثر و 2. فرم تعارض منافع (موجود در بخش ثبت نام و ارسال مقالات) تکمیل و به همراه مقاله بصورت zip ارسال نگردد، مقاله عودت داده خواهد شد(ارسال هر دو فرم اجباریاست).
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)