آرشیو خبر


1 امضا تفاهم نامه با انجمن علمی مشاوره ایران در خصوص انتشار مشترک فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره
2 در صورتی که 1. فرم مالکیت معنوی اثر و 2. فرم تعارض منافع (موجود در بخش ثبت نام و ارسال مقالات) تکمیل و به همراه مقاله بصورت zip ارسال نگردد، مقاله عودت داده خواهد شد(ارسال هر دو فرم اجباریاست).
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)