فهرست مقالات


شماره 4 سال 2 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981003204272 اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان
لیلا ترکان
کیومرث فرحبخش
2 13981012204467 مقایسه سبک‌های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی
مریم بهشتی
3 13981012204468 مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت‌درمانی بر بهبود آشفتگی‌های مرتبط با مرگ و سرسختی روان‌شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان رحم
رضوان امين الرعايا
فاطمه بختیاری
علی نعمتی
سید ابراهیم تقوی زاده
4 13981012204469 بررسی روائی، پایائی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی
رضوان صالحی
5 13981012204470 تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد
اسماعیل سعدی پور
فریبرز درتاج
مریم حجتی
6 13981012204471 بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع‌های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی
آسیه یزدانی
سید اسماعیل موسوی

شماره 2 سال 1 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971226178270 اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران
زهرا غلامی حیدرآبادی
سمیرا ابراهیمی پور
2 13971228178318 پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
رقیه بهشتی
هائیده صابری
3 13971228178319 مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور
علی جدیدی
آذر ارشدی
4 13971228178321 نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان
سیده نرگس موسوی
5 13971228178322 بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان
ناصر دری ایرندگان
حمید کارگربرزی
فرزانه ندرت زهی
6 13980221179257 بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
الهام فلاح منش
حمید وطن خواه
مرضیه سادات رضوی

شماره 1 سال 1 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971007166474 تاثير آموزش مبتني بر شفقت(به مادران) بر کاهش علايم بيش فعالي- نقص توجه کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- نقص توجه
سيده رويا درخشنده
فهیمه نامدارپور
محمدرضا عابدی
2 13971007166476 بررسی مقایسه ای رابطه صمیمت اجتماعی و هوش اجتماعی با مهارتهای ارتباطی زنان شاغل و غیر شاغل
ندا نایب پور
3 13971007166477 پيش بيني سلامت روان کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهر تهران بر اساس سرمایه های روانشناختی
فرح ناز معمارزاده
الهه خوشنویس
شهربانو جلائی
4 13971007166480 مقایسه مؤلفه‌های استرس شغلی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی در مدیران مقطع ابتدایی و متوسطه
هادی احمدی
مرضیه رحیمی
اعظم ملکی
5 13971007166481 بررسی رابطه مولفه جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی در بین دبیران زن متاهل شهر شیروان
فاطمه نامنی
برات محمد عاشقی
6 13971007166483 بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی با نگرش به آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان دختر بجنورد
رضا غفاری جوشقان

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)