مقاله


کد مقاله : 13981012204471

عنوان مقاله : بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع‌های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 254

فایل های مقاله : 973 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آسیه یزدانی a.yazdani@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید اسماعیل موسوی esmailmosavi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار پرفروش سینمای ایران با موضوع‌های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی بر خانواده‌های ایرانی در سالهای 95-92 انجام گرفت. پژوهش حاضر کیفی بود که از روش تحلیل محتوا انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق 10 فیلم پر فروش هر سال بین سالهای 92-95 می‌باشد که از طریق نمونه گیری هدفمند 6 فیلم از این فیلم‌ها انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات به صورت به رشته تحریر در آوردن دیالوگ فیلم‌ها، که مفهوم بندی و سپس زیر مفهوم‌سازی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که فیلم‌های سینمایی پر فروش 4 سال دهه 90 مفهوم مثلث در دیدگاه سیستمی با زیر مفهوم مثلث بی کفایتی را به نمایش گذاشته که در اکثر مثلث‌ها خانم‌ها در یکی از اضلاع مثلث حضوردارند. در رتبه‌ی دوم آمیختگی و در رتبه سوم ائتلاف، و سپس گسلش، فرایند انتقال نسلی، بیراهه، جایگاه قدرت، به ترتیب در رتبه‌های بعدی مفاهیمی هستند که فیلم‌های سینمایی به مخاطب خود القا می‌کنند.