جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 4
شماره 4 سال 2
بهار 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار پرفروش سینمای ایران با موضوع‌های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی بر خانواده‌های ایرانی در سالهای 95-92 انجام گرفت. پژوهش حاضر کیفی بود که از روش تحلیل محتوا انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق 10 فیلم پر فروش هر سال بین سالهای 92-95 می‌باشد که از طریق نمونه گیری هدفمند 6 فیلم از این فیلم‌ها انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات به صورت به رشته تحریر در آوردن دیالوگ فیلم‌ها، که مفهوم بندی و سپس زیر مفهوم‌سازی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که فیلم‌های سینمایی پر فروش 4 سال دهه 90 مفهوم مثلث در دیدگاه سیستمی با زیر مفهوم مثلث بی کفایتی را به نمایش گذاشته که در اکثر مثلث‌ها خانم‌ها در یکی از اضلاع مثلث حضوردارند. در رتبه‌ی دوم آمیختگی و در رتبه سوم ائتلاف، و سپس گسلش، فرایند انتقال نسلی، بیراهه، جایگاه قدرت، به ترتیب در رتبه‌های بعدی مفاهیمی هستند که فیلم‌های سینمایی به مخاطب خود القا می‌کنند.
آسیه یزدانی - سید اسماعیل موسوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فیلم سینمایی، خانواده، دیدگاه سیستمی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جعفر ثمری صفا
مدیر مسئول :جعفر ثمری صفا
سردبیر :دکتر کیومرث فرحبخش
هیئت تحریریه :
دکتر معصومه اسمعیلی
دکتر میر سعید جعفری
دکتر حسین سلیمی بجستانی
دکتر مریم صادقی فرد
دکتر سمیه کاظمیان
دکتر عزت اله کردمیرزا
دکتر کیومرث فرحبخش
دکتر سیما قدرتی
دکتر سمانه نجارپوریان
دکتر ابراهیم نعیمی
شاپا :2676-5322
شاپا الکترونیکی : 2676-5322

نمایه شده